WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!


adres: Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]

SPOTKANIE INTEGRACYJNE


  Pasowanie uczniów I gimnazjum

   Tradycją naszej szkoły jest uroczystość, w trakcie której uczniowie klas pierwszych w obecności Dyrektora Szkoły, zaproszonych gości oraz Grona Pedagogicznego składają uroczyste ślubowanie.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst przysięgi, symboliczny moment pasowania na ucznia, nie pozwolą wymazać z pamięci tego wyjątkowego spotkania.

Uczniowie ślubowali:

[…]sumiennie wypełniać obowiązki ucznia.
Zdobywać wiedzę doskonaląc swą osobowość.
Być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy.
Nie splamić honoru szkoły ani klasy[…]

      
Najważniejszym punktem uroczystości było pasowanie uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor, która zwróciła uwagę, że po ceremonii ślubowania gimnazjaliści stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej, co jest zaszczytem, ale i zobowiązaniem.
Nie zabrakło oczywiście zadań które musieli wykonać uczniowie I gimnazjum, aby starsi uczniowie jednogłośnie mogli ich przyjąć w swoje szeregi.

Życzymy powodzenia!