WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!


adres: Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI


  Międzynarodowy
Dzień Białej Laski

     

   W dniach 10-14 X 2016 r. w Zespole Szkół w Lutowie odbył się cykl zajęć mający
na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Wiązało się to z Międzynarodowym Dniem Białej Laski przypadającym na 15 X.
   Przygotowano gazetkę tematyczną. Na godzinach wychowawczych poruszano zagadnienia związane z sytuacją społeczną osób z dysfunkcją wzroku. Omawiano codzienne problemy tych osób, a przede wszystkim zwrócono uwagę na to, jak można pomóc niepełnosprawnym w pokonaniu barier, na które napotykają w codziennym życiu.

    

    Aby lepiej zrozumieć, na czym polega pokonywanie codziennych trudności, uczniowie szkoły wykonywali różne ćwiczenia z zasłoniętymi oczami. W ten sposób uświadomili sobie, że pokonanie odcinka drogi może okazać się nie lada wyzwaniem. Niesamowitym wyzwaniem okazało się również odczytanie przez uczniów tekstów zapisanych alfabetem Braille’a.
   Uczniowie obejrzeli także film ukazujący funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
im. L. Braille’a w Bydgoszczy.
                                                                         koordynator szkolny
                                                                         Żaneta Eckert