WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!


adres: Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]

Z WIZYTĄ W ...


  Z wizytą w…
     

    Dzień 3 listopada 2016 r. z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów kl. V Szkoły Podstawowej w Lutowie. Spędzili go bowiem w Sępólnie Kraj.
Jako pierwsza otworzyła przed dziećmi podwoje Pracowni Ceramiki i Sztuki Użytkowej Centrum Kultury
i Sztuki p. Katarzyna Śmigiel. Przy wsparciu pani instruktor uczniowie stworzyli z gliny różne tabliczki, zwierzęta czy przedmioty codziennego użytku. Wykazali się przy tym niezwykłą pomysłowością
i kreatywnością.

       

    Następnie uczniowie udali się do Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kraj. Tam już na nich czekali gospodarze: p. Alicja Goryńska i p. Marcin Berendt. Na początku zapoznano małych czytelników
z działalnością biblioteki oraz jej księgozbiorem, a później uczniowie wzięli udział w zajęciach
z dziennikarstwa. Dowiedzieli się, na czym polega i jak trudna jest praca dziennikarza radiowego czy telewizyjnego. Wcielili się także w rolę dziennikarza i podjęli się próby przygotowania programu radiowego. To zadanie, mimo że nie było łatwe, wyzwoliło w dzieciach najwięcej pozytywnych
emocji i wrażeń.
Biblioteka to miejsce, gdzie można miło i ciekawie spędzić czas.