WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!


adres: Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]

PROJEKT PROFILAKTYCZNY W SP LUTOWO


  Projekt profilaktyczny w SP Lutowo - „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie niszczyć, nie rozbijać
     

   Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Lutowie zaczęliśmy  realizować wielokierunkowe działania profilaktyczne mające na celu promowanie wśród uczniów odpowiednich norm i wartości.
Jednym z obszarów, wokół którego prowadzono działania, była profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie agresji. Zagadnienia z tym związane poruszano zarówno wśród uczniów jak i rodziców.
Pan Jarosław Niemyjski – terapeuta w zakresie psychopatologii i specjalista w zakresie uzależnień od narkotyków i dopalaczy spotykał się zarówno z rodzicami jak i uczniami.                                    
 Prowadzący nakreślił problem wchodzenia w uzależnienie oraz omówił zagrożenia płynące z zażywania narkotyków czy innych środków odurzających.  Przybliżył  nie tylko konsekwencje zachowań ryzykownych związanych z dopalaczami, narkotykami czy alkoholem, ale też wskazał, gdzie szukać wsparcia.
   W październiku gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez  p. D. Domek – specjalistę terapii uzależnień i współuzależnień.  Dotyczyły one szeroko pojętej profilaktyki oraz zachowań negatywnych spowodowanych przez różne środki psychoaktywne i uzależniające.
Dnia 20 października 2017 r. szkołę odwiedził st. aspirant Marek Stachowicz z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Kraj. Przybliżył on młodszym uczniom szkoły podstawowej zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachowania ostrożności w kontaktach z osobami dorosłymi. Policjant uświadomił najmłodszym, że niektóre zabawy dzieci mogą okazać się niebezpieczne, że bardzo łatwo skrzywdzić drugą osobę. Poruszony został problem agresji fizycznej i psychicznej.  
    W ramach przeciwdziałania zachowaniom agresywnym ogłoszony został w szkole konkurs plastyczny pod hasłem „STOP przemocy!” Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie. Jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 24 października 2017 r., czyli dzień podsumowujący działania szkolne w zakresie zapobiegania przemocy i używkom.


        

    

    Uroczyste zakończenie projektu którego tytuł stanowiły słowa Patrona naszej  szkoły Kard. Stefana Wyszyńskiego „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie niszczyć, nie rozbijać” nastąpiło we wtorek 24 października 2017 r. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili szkołę: wiceburmistrz Sępólna Kraj. – p. Marek Zieńko, dyrektor OPS w Sępólnie Kraj. – p. Izabela Fröhlke, pracownik OPS – p. Małgorzata Burdon, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Dariusz Jędrzejczak, p. Aleksandra Kowalik – członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,  prezes OSP w Lutowie – p. Józef Olek, kierownik WOK w Lutowie – p. Małgorzata Senska, Rada Rodziców.
Pani dyrektor Grażyna Gburczyk przywitała zebranych, a następnie przypomniała obecnym, jakie działania przeprowadziła szkoła w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.
    Następnie głos zabrali uczniowie. Gimnazjaliści w krótkich, a jednak bardzo wymownych scenkach dramowych, ukazali szkodliwy wpływ używek nie tylko dla zażywającego, ale także na pozostałe osoby w środowisku, czyli kolegów, rodzinę. Wystąpienia uczniów pokazały, że z każdej sytuacji problemowej jest wyjście, potrzebne są jednak chęci i ktoś obok, kto pomoże przejść trudne chwile.
    Zebranym zaprezentowali się także uczniowie klasy VI. Przedstawili oni ułożony przez siebie Dekalog Tolerancji. Zwrócili uwagę, że bardzo ważna w życiu jest akceptacja drugiego człowieka, niezależnie od jego koloru skóry, wyznawanej wiary, ubioru, sprawności fizycznej czy słuchanej muzyki.
Prezentacje uczniów przeplatały występy wokalne uczennic kl. VII. Obecni mogli posłuchać piosenek Budki Suflera Przegrywać czasem to normalna rzecz czy Cz. Niemena Dziwny jest ten świat. Do wspólnego śpiewu porwał obecnych W. Wójcik, który wcielił się w postać Z. Martyniuka i zaśpiewał wszystkim znany utwór Przez Twe oczy zielone.
Występy uczniów zakończyło wspólne odśpiewanie wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie piosenki zespołu Lombard Przeżyj to sam. Na scenie pojawiło się 50 osób z balonami w kształcie serc w dłoniach, które symbolizowały dobro i otwarcie na drugiego człowieka.
    Następnie dyrektor szkoły – p. Grażyna Gburczyk oraz dyrektor OPS w Sępólnie – p. Izabela Fröhlke i wiceburmistrz Sępólna Krajeńskiego p. M. Zieńko wręczyli nagrody zwycięzcom w konkursie plastycznym: oddział „0” – K. Wiese, kl. I SP – A. Milachowska, kl. II SP – J. Szalska, wyróżnienie – L. Artkowska, kl. III SP – M. Klon, wyróżnienie – Ł. Miłek, kl. IV SP – A. Mrugalska, kl. V SP – K. Laskowski, kl. VI SP – Z. Sieg, wyróżnienie – M. Grzeca, kl. VII SP – W. Kroplewska, kl. II gimnazjum – A. Gappa, kl. III gimnazjum – P. Kienast, wyróżnienie – N. Pawlisz. Nagrody laureatom i wyróżnionym oraz drobne upominki dla występujących uczniów ufundowane zostały przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. i Radę Rodziców naszej szkoły.