WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!adres:
 Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]
SZKOŁA DEMOKRACJI
     
     

Szkoła demokracji - szkoła samorządności (2)

    


    Kolejny raz w tym roku szkolnym nauczyciele ZS Lutowo
wraz z koleżankami i kolegami z SP Zboże odbyli spotkanie warsztatowe w ramach projektu „Szkoła demokracji - szkoła samorządności”. Edukacja obywatelska/ edukacja na rzecz praw człowieka daje dzieciom, młodzieży i dorosłym szansę na zaangażowanie się w te sprawy współczesnego świata, które ich interesują, zawiera w sobie wiele aktywnych form uczenia się oraz stwarza młodzieży i dorosłym liczne okazje do dyskusji i debaty
na tematy kontrowersyjne.
   Jest to pewnego rodzaju edukacja „przyszłościowa”, gdyż daje młodym ludziom możliwość aktywnego omawiania, w jaki sposób mogą uczynić świat lepszym miejscem do życia. Jest to także szansa dla nauczycieli (bez względu na nauczany przedmiot) na powiązanie swych umiejętności dydaktycznych z aktualną sytuacją w otaczającym nas świecie.
Każdy z nauczycieli pracując ze swoimi wychowankami realizował zagadnienia nakierowane na prawa człowieka, jego godność i postawa wobec samego siebie i wobec innych.
Szczegółowo zajęto się takimi kompetencjami jak:
- korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
- współpraca ze społecznością lokalną,
- przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji,
- włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji.
Uczniowie realizując te zagadnienia wykazali się bardzo dużą dojrzałością i umiejętnością oceny różnych sytuacji. Powstały piękne prace demonstracyjne, które zostały pokazane i omówione na wspólnym spotkaniu koordynatorek projektu pań: D. Baran i K. Kowalczyk oraz Rad Pedagogicznych obu szkół.