WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!adres:
 Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]
MŁODY STATYSTYK

 Młody statystyk 
    
    Kilka dni temu uczniowie klas III i IV SP wzięli udział w programie popularyzującym wiedzę o statystyce publicznej zorganizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
    W ramach działań z zakresu statystyki przeprowadzono zajęcia, których tematem przewodnim był: „Mój Region - Moja Mała Ojczyzna”.
   
      

    W trakcie spotkania uczniowie zdobywali podstawową wiedzę z zakresu podziału administracyjnego kraju, zapoznali się ze statystycznym obrazem naszej gminy i jej umiejscowieniem na mapie oraz ze systemem statystyki publicznej.
Pomimo trudnej tematyki uczniowie z zaciekawieniem słuchali gościa, który opowiadał
o swojej pracy statystyka polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji dotyczących różnych dziedzin życia publicznego.
    Wiele emocji wywołały przygotowane przez prowadzącego niespodzianki w postaci krzyżówek, łamigłówek, gier dydaktycznych itp.
Otrzymaliśmy także zestawy roczników statystycznych, które wzbogaca naszą szkolną bibliotekę i będą pomocą do zajęć w innych klasach.
Na zakończenie każdy z uczestników uzyskał dyplom z tytułem „Młodego statystyka”,
który potwierdzał zdobyte umiejętności.
            

  
 
    
Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS