WITAMY  NA  STRONIE  SZKOŁY!adres:
 Lutowo 1, 89-406 Lutowo
e-mail: lutowo@wp.pl
www: lutowo.neostrada.pl
sekretariat szkoły: godz.  800 - 1430
tel./fax (052) 388 4378
O SZKOLE
:: Aktualności
:: Patron
:: Pracownicy
:: Rada Rodziców
:: Samorząd Uczniowski
:: Pedagog
:: 'Orlik' 2012

INFORMATOR
:: Plan lekcji
:: Podręczniki i programy
   nauczania
:: Zajęcia dodatkowe
:: Dyżury nauczycieli
:: Dokumenty
:: Komunikaty

GALERIA
:: Uroczystości szkolne
:: 'Orlik' 2011-12
:: Wycieczki
:: Inne

SERWISY
:: Edukacja
:: Uczniowie
:: Nauczyciele [ftp]
SZKOŁA DEMOKRACJI - SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI

 Szkoła demokracji - szkoła samorządności 
    
    Pod takim tytułem nauczyciele ZS Lutowie wraz z koleżankami i kolegami SP Zboże rozpoczęli cykl spotkań szkoleniowych prowadzonych przez koordynatorki z PP-P w Sępólnie Kr. Panie Danielę Baran i Katarzynę Kowalczyk.
    Szkolenia mają na celu wykształcenie takich kompetencji, które pozwolą spojrzeć na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych i społecznych.
Jest to szeroko rozumiana edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka. Takie spojrzenie da każdemu z nas możliwość lepszego powiązania praktyki dydaktycznej z aktualną sytuacją, co pozwoli także nadać naszemu nauczaniu i uczeniu się uczniów właściwego znaczenia i odniesienia do świata.

      

Jest to również edukacja „przyszłościowa”. Umożliwi naturalne wprowadzanie zmian, zaangażowanie społeczne, dialog z partnerami funkcjonującymi poza murami szkolnymi.
Dzięki temu dzieci i młodzież zapozna się z takimi zagadnieniami jak: prawo, prawa człowieka, problematyka społeczna i ekologiczna itp. Takie podejście stworzy możliwość właściwego reagowania na negatywne zjawiska występujące w najbliższym i dalszym środowisku, czy w szeroko rozumianym społeczeństwie.

Szkolenia obejmą doskonalenie kompetencji w zakresie:
-    rozumienie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka,
-    nauczanie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka,
-    edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka w działaniu,
-    ewaluacja edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka.


Najlepszym podsumowaniem szkoleń niech będą słowa Seneki Młodszego, które podały Panie koordynatorki projektu:
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
                     
           


adres internetowy Programu na portalu ORE: tutaj
            


  
 
    
Copyright by Twoja.Strona | Valid HTML 4.01 & CSS